Közbeszerzési dokumentumom
Ajánlattételi felhívás Építés
Nyilatkozatminták
Aláírólap
Benyújtás igazolása
Építési engedély
Építési hulladék tervlap
Gépész helyszínrajz
Gépészeti tervfejezet
Kérelem építéshez
Környezetvédelmi tervfejezet
ME-1 Módosított alaprajz
ME-2 Módosított A-A metszet
ME-3 Módosított B-B metszet
ME-4 Módosított ÉNy-i homlokzat
ME-5 Módosított ÉK-i homlokzat
ME-6 Módosított DK-i homlokzat
ME-7 Módosított DNy-i homlokzat
ME-8 Módosított magasség számítás
ME-9 Technológiai terv
MH-1 Tervmódosítás helyszínrajz
Műszaki leírás
Statikai számítás
Statisztikai adatlap
Számítások
Tervezési program
Tervezői nyilatkozat
Tervlapok
   
   

 

 

 

 

 


H-6066 Tiszaalpár , Kátai sor 41. Tel:.36 76/424-854 Fax:. 36 76/425-248